Nguyễn Chánh có thể là tên của hai vị tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam:

  • Tướng Nguyễn Chánh (1914-1957), người Quảng Ngãi.
  • Trung tướng Nguyễn Chánh (1917-2001), người Bình Định

(Nguồn: Wikipedia)