Thiên Sách Vương
Vua Việt Nam (chi tiết...)
Trị vì 951 – 954
Tiền nhiệm Dương Bình Vương
Đồng trị vì Nam Tấn Vương
Kế nhiệm Nam Tấn Vương
Thông tin chung
Hậu duệ
Tên húy Ngô Xương Ngập (吳昌岌)
Triều đại Nhà Ngô
Thân phụ Ngô Quyền
Mất 954

Ngô Xương Ngập (chữ Hán: 吳昌岌) là một vị vua nhà Ngô, trị vì từ 951 đến 954 cùng với em trai là Ngô Xương Văn. Sử gọi chung đó là thời Hậu Ngô Vương.

Thân thế

Ngô Xương Ngập là con trưởng của Ngô Quyền. Theo thần phả, ông đã từng tham gia vào trận đánh thành Đại La (cùng cậu Dương Tam Kha làm tiên phong) diệt Kiều Công Tiễn và dự trận Bạch Đằng.

Ông vua mất ngôi

Năm 944, Ngô Quyền mất, uỷ thác Ngô Xương Ngập cho Dương Tam Kha - em Dương hậu, vợ của Ngô Quyền. Nhưng Dương Tam Kha cướp ngôi, tự lập mình làm vua, xưng Dương Bình Vương. Ngô Xương Ngập chạy về nhà một hào trưởng - Phạm Chiêm (Phạm Lệnh Công) ở làng Trà Hương, Nam Sách, Hải Dương. Phạm Lệnh Công che chở cho Ngô Xương Ngập, đã ba lần đưa Ngô Xương Ngập vào rừng núi Hun Sơn đào mà trú ẩn, Dương Tam Kha ba lần sai quân đi bắt Ngô Xương Ngập mà không được. Ở đó Ngô Xương Ngập lấy vợ và sinh con là Ngô Xương Xí.

Dương Tam Kha lấy Ngô Xương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền làm con nuôi. Từ khi Dương Tam Kha lấy ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên cát cứ một vùng thường đem quân đánh chiếm lẫn nhau.

Người em nhân đức

Năm 950, Dương Tam Kha sai Ngô Xương Văn đi đánh loạn hai thôn Đường, Nguyễn. Ngô Xương Văn dẫn quân quay lại lật đổ Dương Tam Kha. Xương Văn không giết Tam Kha, chỉ giáng xuống làm Chương Dương công, tự xưng làm Nam Tấn Vương, đóng đô ở Cổ Loa. Ngô Xương Văn cho người đón anh trai Ngô Xương Ngập.

Được Dương thái hậu chuẩn tấu, Ngô Xương Ngập cũng làm vua, là Thiên Sách Vương năm 951. Lúc đó tồn tại hai vua Nam Tấn Vương và Thiên Sách Vương. Sử gọi là Hậu Ngô Vương.

Năm 951, ông cùng Nam Tấn vương đi đánh Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư (Ninh Bình) nhưng không thắng phải trở về (xem thêm bài Đinh Bộ Lĩnh).

Ngô Xương Ngập chuyên quyền, không cho Ngô Xương Văn tham gia chính sự. Ngô Xương Ngập còn định trừ Ngô Xương Văn để một mình làm vua, nhưng năm 954, Ngô Xương Ngập lâm bệnh thượng mã phong mà chết, làm vua được 4 năm.

Các con

Sau khi Nam Tấn vương mất (965), con Xương Ngập là Ngô Xương Xí thế yếu không thể khôi phục nhà Ngô, trở thành một sứ quân và cuối cùng đầu hàng Đinh Bộ Lĩnh.

Theo Phả hệ họ Ngô Việt Nam, Xương Ngập còn một người con nữa, chính là thiền sư Ngô Chân Lưu, vốn có tên là Xương Tỷ, người sau này được Đinh Tiên Hoàng phong làm Khuông Việt đại sư (933-1011). Như vậy Chân Lưu mới là con cả của Xương Ngập. Căn cứ vào khoảng cách giữa hai ông cháu Ngô Quyền và Chân Lưu (chỉ có 35 năm) và việc Xương Ngập có tham chiến trận diệt Kiều Công Tiễn, có thể suy đoán Ngô Xương Ngập sinh ra khoảng năm 915, khi Ngô Quyền chưa lấy Dương thị con gái Dương Đình Nghệ1 và như vậy Xương Ngập không phải là con bà Dương thị; tức là Tiền Ngô vương còn một người vợ cả mất sớm và không được sử nhắc đến. Điều này có thể lý giải cho thái độ đối xử với hai người cháu của Dương Tam Kha rất khác nhau: với Xương Ngập thì đã tranh ngôi lại còn tầm nã gắt gao, vì Xương Ngập không phải là cháu do em gái/chị mình sinh ra, còn với Xương Văn thì nhận làm con (nghĩa là có ý định truyền ngôi), đó là vì Xương Văn là con đẻ của bà Dương thị. Có lẽ trong cảnh gia đình gặp tai họa đó, người cha không biết sống chết lúc nào, cậu bé Ngô Chân Lưu (11 tuổi năm 944) đã tìm đến cửa thiền đề thoát nạn.

Nhận xét

Trong Đại Việt sử ký toàn thư, Ngô Sĩ Liên viết:

Ở Quang Đàm, An Hải, Hải Phòng có một đền thờ Ngô Xương Ngập.

Ghi chú

  1. ^ Ngô Quyền chỉ biết bà Dương thị từ trong cuộc kháng chiến chống Nam Hán lần thứ nhất do Dương Đình Nghệ chỉ huy, có hai thông tin khác nhau về năm Nam Hán xâm chiếm Việt Nam lần đầu: có sách ghi năm 923, có sách ghi năm 930. Dù là năm nào đi nữa thì lúc đó Ngô Quyền cũng đã sinh ra Xương Ngập rồi

Tham khảo

  • Thiền Uyển tập anh - Lê Mạnh Thát
  • Phả hệ họ Ngô Việt Nam - Ban liên lạc họ Ngô Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2003

Xem thêm

(Nguồn: Wikipedia)