Lý Vân có thể là một trong những nhân vật sau:

  • Lý Vân, quan viên Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc
  • Lý Vân, tướng Thành Hán thời Thập lục quốc trong lịch sử Trung Quốc
  • Lý Vân, quan nhà Đường, nhà văn, chú của Lý Bạch.
  • Lý Vân, nhân vật hư cấu trong Thủy hử

(Nguồn: Wikipedia)