Lý Hóa Long có thể là một trong những nhân vật sau:

  • Lý Hóa Long, quan viên nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc
  • Lý Hóa Long, tướng lãnh nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc

Xem thêm

  • Tất cả các trang có tựa đề chứa ""Lý Hóa Long""

(Nguồn: Wikipedia)