Lý Hiến có thể là một trong những nhân vật sau trong lịch sử Trung Quốc:

  • Lý Hiến: thủ lĩnh quân phiệt đầu đời Đông Hán.
  • Lý Hiến: quan viên nhà Bắc Ngụy.
  • Lý Hiến: tên thật Lý Thành Khí, là con trưởng của Đường Duệ Tông, nhưng nhường ngôi thái tử cho em trai Lý Long Cơ.
  • Lý Hiến: con trai danh tướng Lý Thạnh.
  • Lý Hiến: hoạn quan đời Bắc Tống.

(Nguồn: Wikipedia)