Lê Thuần Tông
黎純宗
Vua Việt Nam (chi tiết...)
Hoàng đế Đại Việt
Trị vì 1732 - 1735
Tiền nhiệm Lê Đế Duy Phường
Kế nhiệm Lê Ý Tông
Thông tin chung
Thê thiếp Nhu Thuận hoàng hậu
Hậu duệ
Tên thật Lê Duy Tường
Niên hiệu Long Đức (龍德)
Thụy hiệu Thuần Tông (純宗)
Miếu hiệu Giản Hoàng đế
Triều đại Nhà Lê trung hưng
Thân phụ Lê Dụ Tông
Sinh 1699
Mất 1735
Việt Nam

Lê Thuần Tông (chữ Hán: 黎純宗, 1699 – 1735) tên thật là Lê Duy Tường (黎維祥, 黎維祜) là vị hoàng đế thứ 13 thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

Thuần Tông là con trai cả của vua Lê Dụ Tông nhưng Dụ Tông bị Trịnh Cương ép truyền ngôi cho con thứ là Lê Duy Phường, cũng là cháu Trịnh Cương vào năm 1729, Dụ Tông lên làm Thái thượng hoàng. Tháng giêng năm 1731, Dụ Tông mất. Tháng 8 năm 1732, Duy Phường bị chúa Trịnh Giang, con Trịnh Cương phế làm Hôn Đức Công rồi tới tháng 9 năm 1735 buộc vua thắt cổ chết. Lê Duy Tường được Trịnh Giang đưa lên ngai vàng. Ông lấy niên hiệu là Long Đức. Thuần Tông ở ngôi được 4 năm, thọ 37 tuổi, mất tháng 4 năm 1735 và sau khi chết được tôn thụy hiệu là Thuần Tông Giản hoàng đế.

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)