Lê Hồng Sơn có thể là:

  • Lê Hồng Sơn (nhà cách mạng)
  • Lê Hồng Sơn (đại biểu Quốc hội), đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12
  • Hồng Sơn (diễn viên), tên thật Lê Hồng Sơn

(Nguồn: Wikipedia)