Hoàng cầm hay Hoàng Cầm trong tiếng Việt có thể đề cập đến:

  • Vị thuốc Đông y hoàng cầm (Radix Scutellariae), là rễ phơi hay sấy khô của cây hoàng cầm (Scutellaria baicalensis).
  • Thi sĩ Hoàng Cầm (1922-2010).
  • Thượng tướng Hoàng Cầm, (1920-2013).
  • Tên một anh nuôi của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong trận Điện Biên Phủ, người đã phát minh ra một loại bếp nấu đặc biệt mang tên ông là bếp Hoàng Cầm.

(Nguồn: Wikipedia)