Dương Vương (chữ Hán: 陽王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách

 • Xích Quỷ Kinh Dương Vương
 • Âu Lạc An Dương Vương
 • Nam Việt Thuật Dương Vương
 • Tây Hán Trường Sa Dương Vương
 • Tây Hán Đông Bình Dương Vương
 • Đông Hán Tề Dương Vương
 • Cao Câu Ly Anh Dương Vương (còn có thụy hiệu khác là Bình Dương Vương)
 • Sở Hành Dương Vương
 • Việt Nam Hậu Lê triều Trịnh Dương Vương

Xem thêm

 • Linh Đế
 • Linh Vương
 • Linh Công
 • Dạng Đế
 • Dạng Công
 • Vũ Công

(Nguồn: Wikipedia)