Tên nướcThời gianCác cuộc đấu tranh tiêu biểuKết quả
In-đô-nê-xi-a1905-1908Thành lập công đoàn xe lửa, Hội liên hiệp công nhânĐảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a thành lập
Phi-lip-pin1896-1898Cách mạng bùng nổNước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời
Cam-pu-chia1863-1868Khởi nghĩa ở Ta-keo, khởi nghĩa ở Cra-chêGây cho Pháp nhiều tổn thất, bước đầu thành lập liên minh chống Pháp
Lào1901-1907

Đấu tranh vũ trang ở Xa-van-na-khét

Khởi nghiệp ở cao nguyên Bô-lô-ven

Gây cho Pháp nhiều tổn thất, bước đầu thành lập liên minh chống Pháp
Việt Nam

1885-1896

1884-1913

Phong trào Cần Vương

Khởi nghĩa Yên Thế

Bước đầu thành lập liên minh chống Pháp
Miến Điện1885Kháng chiến chống AnhChưa có kết quả

(Nguồn: Bài 3 trang 66 sgk Lịch sử 8:)