Học sinh tự làm.

    Tham khảo Những sự kiện chính của lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX trang 149 sgk Lịch sử 7.

(Nguồn: Bài tập ở nhà trang 148 sgk Lịch sử 7:)