Tên khởi nghĩa Mục tiêu đấu tranh Thành phần tham gia Người lãnh đạo Kết quả
1. Cuộc khởi nghĩa của Phan Bá Vành Nổi dậy chống địa chủ, quan lại Nông dân trong vùng Phan Bá Vành Các cuộc khởi nghĩa đều thất bại
2. Cuộc khởi nghĩa của Nông Văn Vân Không chịu nổi sự chèn ép của triều đình nên nổi dậy Người Mường, người Việt ở trung du Nông Văn Vân và một số tù trưởng
3. Cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi Chống vương triều Nguyễn Nhân dân 6 tỉnh Nam Kì Lê Văn Khôi

(Nguồn: Bài 4 trang 142 sgk Lịch sử 7:)