- Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung

    - Tuyển quân ở Nghệ An, Thanh Hoá.

    - Duyệt binh, làm lễ tuyên thệ.

    - Quyết định phản quân vào Tết Kỉ Dậu.

(Nguồn: trang 129 sgk Lịch Sử 7:)