Thời gian Sự kiện
Năm 1771 Anh em Nguyễn Nhạc dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn
Năm 1773 Chiếm phủ thành Quy Nhơn
Năm 1774 Kiểm soát vùng đất rộng lớn từ Quản Nam ở phía Bắc đến Bình Thuận ở phía Nam.
Năm 1777 Lật đổ chính quyền phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong.
Năm 1785 Đánh tan 5 vạn quân Xiêm.

Năm 1786:

- Tháng 6:

- Tháng 7:

- Hạ thành Phú Xuân.

- Lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài.

Năm 1788:

- Giữa năm 1788:

- Cuối năm 1788:

- Quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc trị tội Vũ Văn Nhậm.

- Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế để tiến quân ra Bắc

Năm 1789:

- Đêm mùng 3 Tết:

- Ngày 5 Tết

- Vây đồn Hà Hồi.

- Vua Quang Trung tiến quân vào Thăng Long.

(Nguồn: Bài 3 trang 131 sgk Lịch sử 7:)