- Quân Tây Sơn được sự ủng hộ hết lòng của quần chúng nhân dân những nơi mà nghĩa quân đặt chân đến.

    - Khởi nghĩa từ lúc nổ ra đã hợp với lòng dân.

    - Có bộ chỉ huy nghĩa quân tài giỏi, không chỉ giỏi chiến thuật đánh giặc mà còn giỏi trong việc thu phục các tầng lớp sĩ phu.

(Nguồn: Bài 3 trang 127 sgk Lịch sử 7:)