- Năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp đỡ của Nguyễn Hữu Chính, tiến quân đánh vào thành Phú Xuân.

    - Tháng 6- 1786, Nguyễn Huệ hạ được thành Phú Xuân.

    - Giữa năm 1786, Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long, tiêu diệt chúa Trịnh và giao quyền lại cho vua Lê.

    - Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc Hà, xây dựng lại chính quyền ở Bắc Hà.

Mục tiêu Thời gian Người lãnh đạo Kết quả
Lần thứ nhất Lật đổ chính quyền phong kiến chúa Trịnh Giữa năm 1786 Nguyễn Huệ Lật đổ chính quyền phong kiến họ Trịnh tạo cơ sở cho việc thống nhất đất nước
Lần thứ hai Tiêu diệt Nguyễn Hữu Chỉnh Năm 1787 Vũ Văn Nhậm Tiêu diệt được Nguyễn Hữu Chỉnh
Lần thứ ba Diệt Vũ Văn Nhậm Giữa năm 1788 Nguyễn Huệ Diệt được Nhậm, tự tay xây dựng

(Nguồn: Bài 1 trang 127 sgk Lịch sử 7:)