Lĩnh vực Những thành tựu
Tư tưởng Sự ra đời và phát triển của Nho giáo
Văn học

- Nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị.

- Nhiều tác phẩm với đủ thể loại:

+ Tiểu thuyết "Thủy hử" của Thi Nại Am.

+ "Tam quốc diễn nghĩa" của La Hán Trung.

+ "Tây du kí" của Ngô Thừa Ân.

+ "Hồng lâu mộng" của Tào Tuyết Cần.

Sử học Bộ "Sử kí" của Tư Mã Thiên (thời Hán).
Nghệ thuật

- Hội họa, điêu khắc, thủ công mĩ nghệ độc đáo.

- Kiến trúc:

+ Vạn lí Trường thành.

+ Cố cung ( Tử cấm thành).

(Nguồn: Bài 3 trang 15 sgk Lịch Sử 7:)