- Từ giữa thế kỉ XV, do yêu cầu phát triển của sản xuất nên các thương nhân cần nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường.

- Họ muốn tìm con đường biển để sang buôn bán với Ấn Độ và các nước phương Đông.

(Nguồn: trang 6 sgk Lịch Sử 7:)