Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Hán làm con tin nhằm mục đích: kéo dài thời gian hòa hoãn để củng cố lực lượng, chuẩn bị đối phó với quân xâm lược.

(Nguồn: trang 72 sgk Lịch Sử 6:)