- Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, sự xuất hiện các làng, chạ, bộ lạc.

- Do yêu cầu bảo vệ sản xuất vùng các sông lớn.

- Xã hội có sự phân chia giàu, nghèo.

- Mở rộng giao lưu và tự vệ.

(Nguồn: Bài 1:)