- Hoạt động của Phan Bội Châu: gây tiếng vang đối với phong trào yêu nước trong nước.

- Hoạt động của Phan Châu Trinh: Phan Châu Trinh viết Thất điều thư, tổ chức diễn thuyết, lên án chế độ quân chủ và quan trường ở Việt Nam, hô hào “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”... Nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng hoạt động của Phan Châu Trinh.

- Nhiều Việt Kiều chuyển tài liệu, sách báo tiến bộ về nước.

Năm 1923, tại Quảng Châu những người yêu nước thành lập ra Tâm tâm xã.

19/6/1924: Phạm Hồng Thái thực hiện mưu sát toàn quyền Đông Dương Mecslanh ở Sa Diện.

(Nguồn: trang 82 sgk Lịch Sử 12:)