- Đầu tháng 10/1945, Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia. Nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp.

- 9/11/1953: Pháp ký hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia, nhưng Pháp vẫn chiếm đóng nước này.

- 1954-1970: Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập.

- 18/3/1970: Chính phủ Xihanúc bị lật đổ bởi các thế lực tay sai của Mĩ. Nhân dân Campuchia cùng với nhân dân Việt Nam, Lào cùng tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ, từng bước giành thắng lợi.

- 4/1975: Cuộc kháng chiến của nhân dân Campuchia kết thúc thắng lợi.

- Từ năm 1979, ở Campuchia đã diễn ra cuộc nội chiến kéo dài giữa lực lượng của Đảng Nhân dân cách mạng với các phe phái đối lập. Ngày 23/10/1991, hiệp định về hòa bình của Campuchia được ký kết tại Pari.

- 9/1993: thành lập vương quốc Campuchia.

(Nguồn: trang 32 sgk Lịch Sử 12:)