Sông Rạch Gầm là một con sông nhỏ tại tỉnh Tiền Giang

Sông được bắt đầu tại một phân lưu của sông Tiền thuộc địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy. Từ đây sông chảy theo hướng bắc, đến xã Long Trung, Cai Lậy đổi sang hướng đông và chảy đến xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành đổi xuống hướng nam và đổ ra sông Tiền tại địa phận xã Kim Sơn, Châu Thành cách cầu Rạch Miễu khoảng 15 km về hướng đông

Sông có chiều dài khoảng 30 km, lòng sông nhỏ hẹp. Nơi đây cũng là vị trí của trận thuỷ chiến nổi tiếng năm 1785 giữa Đại Việt và Xiêm, trận Rạch Gầm-Xoài Mút

Xem thêm

  • Sông Tiền
  • Trận Rạch Gầm-Xoài Mút

Tham khảo

  • Vietnam Administrative Atlas, Nhà xuất bản Bản Đồ, 2004

(Nguồn: Wikipedia)