Không Chỉ Ở Trung Quốc, Lịch Sử Việt Nam Cũng Có ‘Tứ Đại Mỹ Nhân’ Nhan Sắc Tuyệt Trần Rất Nổi Tiếng
Công chúa Huyền Trân, An Tư… tài sắc vẹn toàn, đều là những mỹ nhân Việt được đánh giá có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử.

(Nguồn: Việt Sử Giai Thoại)