Vũ Tông (chữ Hán: 武宗) hoặc Võ Tông, là miếu hiệu của một số vị quân chủ:

  • Đường Vũ Tông Lý Triền, tại vị 840-846.
  • Nguyên Vũ Tông Hải Sơn, hãn hiệu là Khúc Luật Hãn, tại vị 1307-1311.
  • Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu, niên hiệu là Chính Đức, tại vị 1505-1521

Xem thêm

  • Thành Tông
  • Mục Tông
  • Duệ Tông
  • Huyền Tông
  • Văn Tông

(Nguồn: Wikipedia)