Vũ Kiệt (chữ Hán: 武傑,1452 - ?), người xã Yên Việt, huyện Siêu Loại, Kinh Bắc1 2 (nay là thôn Cửu Yên thuộc xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh), đỗ đầu đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ (Trạng nguyên) khoa tháng tư, Nhâm Thìn, Hồng Đức năm thứ 3 (1472), đời Lê Thánh Tông3 cùng Nguyễn Toàn An, Vương Khắc Thuật đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ; bọn Vũ Đức Khang 7 người đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân; bọn Chử Phong 16 người đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Do ngôi làng quê ông có tên Nôm là làng Vít nên dân gian quen gọi Vũ Kiệt là Trạng Vít (Trạng làng Vít)4 .

Khoa thi này cũng là khoa đầu tiên định lệ tư cánh của tiến sĩ:

  1. Đệ nhất giáp, người đỗ thứ nhất cho chánh lục phẩm, 8 tư; người đỗ thứ nhì cho tòng lục phẩm, 7 tư; người đỗ thứ ba cho chánh thất phẩm, 6 tư, đều được ban chữ "Tiến sĩ cập đệ".
  2. Đệ nhị giáp, cho tòng thất phẩm 5 tư; được ban chữ "Tiến sĩ xuất thân".
  3. Đệ tam giáp cho chánh bát phẩm, 5 tư; được ban chữ "Đồng tiến sĩ xuất thân".

Nếu vào Hàn lâm viện thì được gia 1 cấp; nếu bổ làm Giám sát ngự sử hay Tri huyện thì giữ nguyên phẩm cũ mà bổ3 .

Vũ Kiệt làm quan tới Hàn lâm viện thị thư3 , Tả thị lang kiêm Đông các hiệu thư2 .

Ghi chú

  1. ^ Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Chính biên, quyển XXII
  2. ^ a ă Danh sách trạng nguyên
  3. ^ a ă â Đại Việt Sử ký Toàn thư, quyển XII - Thánh Tông Thuần hoàng đế
  4. ^ “Cô gái đẹp khiến quan trạng Vũ Kiệt hoàn tục”. ngoisao.vn. Truy cập 6 tháng 10 năm 2015. 

(Nguồn: Wikipedia)