Triệu Túc có thể là một trong những nhân vật sau:

  • Triệu Túc, tông chủ đầu tiên của họ Triệu – một trong 6 dòng họ khanh sĩ của nước Tấn thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc
  • Triệu Túc, tướng lãnh nhà Tiền Lý trong lịch sử Việt Nam
  • Triệu Túc, quan viên nhà Bắc Ngụy, nhà Tây Ngụy thời Nam-Bắc triều trong lịch sử Trung Quốc

(Nguồn: Wikipedia)