Phạm Sư Ôn (chữ Hán: 范師温) là nhà sư nổi tiếng của đất Quốc Oai (Hà Nội). Sư chuẩn bị khởi nghĩa vào năm 1390.

Tiểu sử

Tháng 1 - 1390, sư kêu gọi nông dân ở Quốc Oai. Nghĩa quân hoạt động ở vùng Sơn Tây, kéo quân về chiếm thành Thăng Long (Rồng Bay) rồi sư nói muốn vào thành ba ngày. Vua Trần bỏ thành chạy lên Bắc Giang. Sư chiếm đóng ở thành được hết 3 ngày thì bị triều Trần đàn áp. Khởi nghĩa của sư đã thất bại.

Đền miếu

Tháng 3 năm đó, biết Phạm Sư Ôn thất bại, con trai sư là Phạm Quỳ lập miếu thờ. Ngày nay có tên là miếu Phạm Sư Ôn.

Liên kết trong

  • Thành Tây Đô

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)