Nguyễn Thuyên có thể là:

  • Tên thật của Hàn Thuyên (1229-?), Thượng thư Bộ Hình thời Trần Nhân Tông.
  • Nguyễn Thuyên, đỗ bảng nhãn năm 1523 thời Lê Cung Hoàng.

(Nguồn: Wikipedia)