Nguyễn Thị Bích có thể là

  • Bà Nguyễn Thị Bích, là tác giả bài Hạnh Thục ca nổi tiếng.
  • Bà Nguyễn Thị Bích, người Quảng Trị, là một trong những người vợ của vua Quang Trung.


(Nguồn: Wikipedia)