Nguyễn Quân
Nguyen Quan.jpg
Chức vụ
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Nhiệm kỳ 3 tháng 8 năm 2011 – 8 tháng 4 năm 2016
4 năm, 249 ngày
Tiền nhiệm Hoàng Văn Phong
Kế nhiệm Chu Ngọc Anh
Thông tin chung
Đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam
Sinh 12 tháng 6, 1955 (62 tuổi)
Thái Bình, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Học vấn Tiến sĩ
Dân tộc Kinh
Tôn giáo Không

Nguyễn Quân (sinh ngày 12 tháng 6 năm 1955, quê quán: Thái Bình) là một Tiến sĩ và chính khách Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Việt Nam).

Tiểu sử

Bộ trưởng Nguyễn Quân nguyên quán Thái Bình. Ông từng là giảng viên, Hiệu phó Đại học Bách khoa Hà Nội, từng công tác trong Quân chủng Không quân.

Con đường chính trị

Năm 2003, Nguyễn Quân được cử làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ (Việt Nam). Từ năm 2007 là Thứ trưởng Thường trực.

Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI, Nguyễn Quân được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII (3/8/2011), ông đắc cử chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Việt Nam).

Tham khảo

  • Tóm tắt tiểu sử Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân
  • Ông Nguyễn Quân được bầu làm Bộ trưởng Bộ KH-CN
  • Bộ trưởng Nguyễn Quân: "Tôi còn nợ các nhà khoa học"

(Nguồn: Wikipedia)