Nguyễn Như Hoạt (sinh năm 1950 tại thôn An trụ, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) là Trung tướng, Tư lệnh Quân khu Thủ đô. Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 25 tháng 8 năm 1970. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thân thế và sự nghiệp

Ông sinh năm 1950 tại thôn An trụ,xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Năm 2002, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu Thủ đô

Năm 2008, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Quốc phòng

Năm 2009, nghỉ hưu.

Thiếu tướng (1998), Trung tướng (2002)

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)