Nguyễn Nghi hay Nguyễn Văn Nghi là một tên người Việt. Một số nhân vật cùng mang tên này như:

  • Nguyễn Nghi (chữ Hán: 阮沂; 1577-1664), đỗ Bảng nhãn khoa thi năm Đinh Sửu 1637 đời vua Lê Thần Tông.
  • Nguyễn Nghi (chữ Hán: 阮宜; 1588-1657), đỗ Đồng tiến sĩ xuất thân khoa thi năm Kỷ Mùi 1619 đời vua Lê Kính Tông.
  • Nguyễn Văn Nghi (chữ Hán: 阮文沂; 1526-1595), đỗ Đệ nhất giáp Chế khoa xuất thân (tương đương Hoàng giáp) khoa thi năm Giáp Dần 1554 đời vua Lê Trung Tông

(Nguồn: Wikipedia)