Nguyễn Khắc Thuần là nhà sử học, là một giảng viên đại học ở Việt Nam (hiện là trưởng khoa Việt Nam học Đại học Bình Dương) và là tác giả của nhiều bộ sách lịch sử, văn hóa. Ông có hai bộ sách được công nhận kỷ lục Guinness Việt Nam năm 2011.

Tiểu sử

Trước khi tham gia vào lĩnh vực sử học, ông từng ở trong quân đội, làm việc tại báo Văn nghệ giải phóng trong thời kỳ chiến tranh cùng với Trần Bạch Đằng, Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Duy. Sau năm 1975, ông vào làm giảng dạy về lịch sử, văn hóa trong ngành sư phạm. Ông từng là giảng viên tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Ông hiện nay là trưởng khoa Việt Nam học của trường Đại học Bình Dương.1

Các tác phẩm chính

 • Việt sử giai thoại, 8 tập - Nhà xuất bản Giáo dục
 • Danh tướng Việt Nam, 5 tập - Nhà xuất bản Giáo dục
 • Thế thứ các triều vua Việt Nam
 • Đại cương lịch sử cổ trung đại Việt Nam
 • Các đời đế vương Trung Hoa - Nhà xuất bản Giáo dục
 • Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam (5 tập)
 • Trông lại ngàn xưa (3 tập)
 • Giai thoại dã sử Việt Nam

Các tác phẩm dịch và hiệu đính

Kỷ lục Việt Nam

Đầu tháng 11/2011, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã công nhận Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần đã đạt kỷ lục Việt Nam cho hai nội dung sau:

 • Công trình dịch thuật, hiệu đính và chú giải sách chữ Hán cổ lớn nhất do một người thực hiện (Bộ sách Lê Quý Đôn tuyển tập - 8 tập, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).
 • Công trình lớn nhất về lịch sử văn hoá Việt Nam do một người biên soạn (Bộ sách Đại Việt sử lược - 5 tập, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).2


Câu nói nổi tiếng

Ghi chú

 1. ^ Văn hóa Việt Nam - Một lĩnh vực khoa học, hai xu hướng nghiên cứu và một số vấn đề lớn hiện nay
 2. ^ Nhà giáo - Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần đạt kỉ lục Việt Nam
 3. ^ “Mất niềm tin sẽ mất tất cả - Tuổi Trẻ Online”. Tuổi Trẻ Online. 27 tháng 8 năm 2012. Truy cập 5 tháng 10 năm 2015. 

(Nguồn: Wikipedia)