Trong lịch sử có nhiều nhân vật mang tên Nguyễn Hữu Tiến:

  • Danh tướng của chúa Nguyễn thời Trịnh Nguyễn phân tranh: Nguyễn Hữu Tiến (danh tướng chúa Nguyễn)
  • Tác giả quốc kỳ Việt Nam: Nguyễn Hữu Tiến (nhà cách mạng)
  • Nhà văn hoá, khảo cứu: Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến

(Nguồn: Wikipedia)