Nguyễn Đức Trung có thể là:

  • Nguyễn Đức Trung (1407-1477), hay Nguyễn Văn Thường, tướng nhà Lê sơ.
  • Nguyễn Đức Trung (1443-?), đại thần nhà Lê sơ, được ban quốc tính nên còn gọi là Lê Đức Trung.
  • Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1955), một nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam.

(Nguồn: Wikipedia)