Lý Nhân có thể là tên gọi của:

Địa danh

Nhân danh

  • Lý Nhân là quan viên nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc
  • Lý Nhân là danh kỹ cuối Minh đầu Thanh trong lịch sử Trung Quốc
  • Lý Nhân là quan viên nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc
  • Ân Ngạn quân Lý Nhân là hoàng thân nhà Triều Tiên, ông nội của Triều Tiên Triết Tông trong lịch sử Triều Tiên

Xem thêm

  • Lý Nhơn

(Nguồn: Wikipedia)