Giai cấp tầng lớpNghề nghiệpThái độ với dân tộc
Địa chủ phong kiếnKinh doanh ruộng đất, bóc lột địa tô
Nông dânLàm ruộng, đóng thuếCó ý thức dân tộc sâu sắc, sẵn sàng hưởng ứng, tham gia các cuộc đấu tranh. Họ là lực lượng cách mạng đông đảo
Công nhânBán sức lao động, làm thuêChưa có thái độ hưởng ứng hay tham gia các cuộc vận động cách mạng đầu thế kỉ XX. Một bộ phận có ý thức dân tộc, nhưng cơ bản là thỏa hiệp đế quốc
Tư sảnKinh doanh công thương nghiệpChưa có thái độ hưởng ứng tham gia các cuộc vận động cách mạng đầu thế kỉ XX. Một bộ phận có ý thức dân tộc nhưng cơ bản là thỏa hiệp đế quốc
Tiểu tư sảnLàm công ăn lương, buôn bánCó ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX

(Nguồn: Bài 3 trang 143 sgk Lịch sử 8:)