Nhật Bản đánh chiếm Trung Quốc vì:

- Thị trường Trung Quốc rộng lớn, tập trung 82% tổng số vốn đầu tư nước ngoài của Nhật Bản.

- Chế độ phong kiến ở Trung Quốc đang suy yếu.

- Lấy Trung Quốc làm bàn đạp cho những cuộc phiêu lưu quân sự mới của quân đội Nhật Bản.

(Nguồn: trang 77 sgk Lịch Sử 11:)