• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Năm xuất bản: 04-2017
  • Kích thước: 13.5 x 21 cm
  • Số trang: 626
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 173000.0
  • Giá bìa: 258000.0

Thế Kỷ Âm Nhạc Việt Nam – Một Thời Hòa Bình

Chiến tranh kết thúc xuất hiện nhiều dòng âm nhạc mới, tuy nhiên dòng âm nhạc truyền thống không hề bất biến mà có sự giao thoa, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa âm nhạc thế giới. Các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam luôn kiên định theo đường lối xây dựng một nền âm nhạc dân tộc hiện đại hòa nhập chứ không hòa tan. Cuốn sách “Thế kỷ âm nhạc Việt Nam - Một thời hoà bình” sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự phát triển và những biến đổi của âm nhạc Việt Nam trong thời kỳ này