• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả: Nguyễn Thụy Kha
  • Năm xuất bản: 04-2017
  • Kích thước: 13.5 x 21 cm
  • Số trang: 710
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 197000.0
  • Giá bìa: 293000.0

Thế Kỷ Âm Nhạc Việt Nam – Một Thời Đạn Bom

Không chỉ đối với cuộc sống, giải trí của con người âm nhạc còn góp phần rất lớn trong công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước. Âm nhạc đóng một vai trò hết sức quan trọng tuyên truyền những chính sách của giai cấp, tạo động lực sức mạnh cho nhân dân, luôn là động lực to lớn, là sức mạnh lay động đến muôn triệu trái tim, là những “Tiếng hát át tiếng bom”. Có thể nói, âm nhạc  trong “Một thời đạn bom” như một lời thề chính trị tượng trưng cho chí khí, cho tinh thần của một dân tộc.