• Nhà xuất bản: NXB Thế Giới
  • Tác giả: Thích Nhất Hạnh
  • Năm xuất bản: 2018
  • Trọng lượng (gr): 220
  • Kích thước: 15.5 x 24
  • Số trang: 200
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 97500.0
  • Giá bìa: 130000.0

Sám Pháp Địa Xúc

Mỗi bài trong quyển Sám Pháp Địa Xúc này giống như một buổi tâm tình với đức Thế Tôn. Ta có thể chọn một bài thích hợp với hoàn cảnh của ta mà thực tập. Trước khi thực tập Sám Pháp, ta có thể ngồi thiền hoặc đi thiền 30 phút để làm thân tâm lắng lại. Ta có thể một mình thực tập Sám Pháp Địa Xúc hoặc thực tập chung với nhiều người. Sau mỗi đoạn sám, mọi người thực tập lạy xuống khi nghe tiếng chuông. Mỗi lần lạy ta chỉ nên lạy hai hoặc ba lạy. Trong khi lạy, ta hoàn toàn phú thác thân mạng ta cho Đất, để đất có thể ôm lấy ta và giúp ta chuyển hóa những khổ đau và bế tắc trong ta...