• Nhà xuất bản: NXB Thông tin Truyền thông
  • Tác giả: TS. Trần Công Trục
  • Năm xuất bản: 12-2016
  • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  • Số trang: 346
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 71250.0
  • Giá bìa: 95000.0

Philippines Kiện Trung Quốc Về Tranh Chấp Biển Đông Các Sự Kiện Và Phân Tích Pháp Lý

Đây là cuốn sách cung cấp các thông tin về vụ kiện, về phán quyết và các kiến thức cơ bản liên quan đến việc Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông. Ngoài ra, cuốn sách còn phân tích, bình luận về các cơ sở pháp lý và thực tiễn trong xử kiện, chuyển tải cho các nhà quản lý, quảng đại quần chúng nhân dân trong và ngoài nước hiểu đúng đắn, khách quan về vụ việc.