• Nhà xuất bản: Phương Nam
 • Tác giả: Tập San Sử Địa
 • Năm xuất bản: 06-2017
 • Kích thước: 16 x 24 cm
 • Số trang: 564
 • Hình thức: Bìa mềm
 • Giá bán: 148000.0
 • Giá bìa: 185000.0

Những Bài Khảo Cứu Của Giáo Sư Hoàng Xuân Hãn

Giáo sư Hoàng Xuân Hãn là một giáo sư toán học, kỹ sư, nhà sử học, nhà ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hoá, giáo dục Việt Nam. Ông cũng là người soạn thảo và ban hành chương trình Trung học Việt Nam đầu tiên.

Trong phạm vi cuốn sách này, bạn đọc sẽ được tiếp cận với các đề tài lịch sử sau:

 • Gốc tích của chúa Trịnh và một bức thư Nôm của Trịnh Kiểm
 • Trịnh Nguyễn phân tranh
 • Vụ Bắc sứ năm Canh Thìn đời Cảnh Hưng với Lê Quý Đôn và bài trình bằng văn Nôm
 • Những lời thề của Lê Lợi (Văn Nôm đầu thế kỷ XV)
 • Bắc Hành Tùng ký
 • Phe chống đảng Tây Sơn ở Bắc với tập Lữ Trung ngâm
 • Việt Thanh chiến sử
 • Đồ biểu đối chiếu lịch xưa và công lịch
 • Một vài ký vãng về Hội nghị Đà Lạt
 • Quần đảo Hoàng Sa