• Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Tác giả: Nguyễn Triệu Luật
  • Năm xuất bản: 08/2015
  • Trọng lượng (gr): 320
  • Kích thước: 13 x 20.5
  • Số trang: 198
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 46020.0
  • Giá bìa: 59000.0