• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
 • Tác giả: Vũ Minh Giang
 • Năm xuất bản: 01-2018
 • Kích thước: 16 x 24 cm
 • Số trang: 552
 • Hình thức: Bìa cứng
 • Giá bán: 165000.0
 • Giá bìa: 300000.0

Lịch Sử Việt Nam - Truyền Thống Và Hiện Đại

Cuốn "Lịch Sử Việt Nam - Truyền Thống Và Hiện Đại" của GS.TSKH. Nhà giáo Ưu tú Vũ Minh Giang tập hợp các công trình khoa học dưới dạng các chuyên khảo, những bài báo, tạp chí, những báo cáo trong các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về chủ đề như tên sách đã thể hiện.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

 • Phần 1: Truyền thống và hiện đại, đề cập đến nội dung truyền thống Việt Nam, mối quan hệ giữa lịch sử truyền thống và hiện đại
 • Phần 2: Lịch sử và văn hóa, bao gồm vấn đề ruộng đất - nông nghiệp và nông dân, xã hội và thể chế...; làm sáng rõ hơn một số vấn đề về lịch sử Việt Nam dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa.
 • Phần 3: Nhận thức lịch sử từ một số phương pháp tiếp cận mới.
 • Phần 4: Nhìn nhận một số nhân vật lịch sử của Việt Nam như: Lí Công Uẩn, Trần Hưng Đạo, Hồ Quý Ly, Đào Duy Từ...

Cuốn sách là kết quả của một quá trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu, công phu và sáng tạo của tác giả, đem đến cho bạn đọc những tư liệu tham khảo đáng giá.