• Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
  • Tác giả: Hoàng Lại Giang
  • Năm xuất bản: 2017
  • Trọng lượng (gr): 300
  • Kích thước: 16 x 24
  • Số trang: 231
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 101260.0
  • Giá bìa: 122000.0

Lê Văn Duyệt - Từ Nấm Mồ Oan Khuất Đến Lăng Ông

Như nhà sử học Dương Trung Quốc đã viết trong một bài báo cách đây vài năm: “Sử học về vùng đất phía Nam với công cuộc nam tiến của dân tộc, vai trò của các Chúa Nguyễn và triều đại nhà Nguyễn đối với sự nghiệp dựng nước, việc đánh giá lại không ít nhân vật lịch sử như Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn An Ninh... và đặc biệt là những đóng góp to lớn của nhân dân Nam Bộ trong những thử thách lịch sử thời hiện đại và đương đại của cách mạng Việt Nam luôn là đề tài hấp dẫn cho các nhà nghiên cứu lịch sử…”.

Để viết loạt sách “Truyện ký lịch sử” về Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, tác giả  - nhà văn Hoàng Lại Giang đã tham khảo nhiều tập chính sử, dã sử cùng những giai thoại của người dân miền Nam để có thể “trình làng” những tác phẩm có giá trị, gần gũi, dể đọc dễ nhớ, góp phần làm phong phú nền sử học nước nhà bằng con đường văn học.