• Nhà xuất bản: NXB Thông tin Truyền thông
  • Tác giả: TS. Lê Trung Nguyệt
  • Năm xuất bản: 09-2015
  • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  • Số trang: 279
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 52500.0
  • Giá bìa: 70000.0

Đảng Và Bác Hồ Từ Điện Biên Đến Đại Thắng Mùa Xuân 1975

Chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xin trân trọng giới thiệu cuốn sách của TS. Lê Trung Nguyệt (nguyên Trưởng phòng Khoa học Chính trị, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) với tựa đề: "Đảng và Bác Hồ: từ Điện Biên đến Đại thắng mùa Xuân 1975"

Nội dung cuốn sách được cấu trúc thành 8 phần với những sự kiện và văn bản lịch sử được tiếp cận theo trình tự thời gian và giới hạn không gian liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, xác định con đường cách mạng miền Nam, khẳng định quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, cuộc tiến công Tết Mậu Thân 1968, kết hợp đánh với đàm, trận đánh Buôn Ma Thuột và Chiến dịch Hồ Chí Minh. Với những sự kiện này, tác giả tập trung làm rõ những mốc đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo và sự chỉ đạo chiến lược cách mạng linh hoạt, quyết đoán, kịp thời của Đảng và Bác Hồ.

Cuốn sách thực sự là một nén tâm nhang kính dân lên bàn thờ Tổ quốc để tưởng nhớ tới đồng bào, chiến sỹ, cán bộ và các bậc lão thành cách mạng đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; đồng thời là tài liệu tham khảo quý giá cho học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu và bạn đọc yêu thích lịch sử dân tộc Việt Nam.