• Kích thước: 20X28CM
  • Số trang: 400
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 235000.0
  • Giá bìa: 365000.0

51 năm trước, ngày 2/1/1966, tại Hội nghị đoàn kết ba châu: Á - Phi - Mỹ Latinh lần thứ nhất tổ chức

tại La Habana lãnh tụ Cuba Phi đen Cax tơ rô (Fidel Castro) đã nói: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến

dâng cả máu của mình”. Lời tâm huyết đó góp phần cổ vũ mạnh mẽ cho toàn quân - dân Việt Nam vượt

qua mọi hy sinh, mất mát để đi đến thắng lợi cuối cùng. Ngày nay nó vẫn dạt vào thời gian, không gian

minh chứng cho một tình bạn lớn trong lịch sử.

Phi đen nói: “Cách mạng Cuba hiện nay tồn tại thì phần nào đó cũng nhờ vào cuộc đấu tranh anh

dũng của Quân đội Việt Nam”.

Để giúp độc giả hiểu sâu sắc về mối thâm tình Việt Nam - Cuba, tình cảm của lãnh tụ Fidel Castro

đối với nhân dân Việt Nam cũng như của nhân dân Việt Nam đối với Ông, Nhà Xuất bản Hồng Đức xuất

bản cuốn sách: .

Nội dung của cuốn sách bao gồm các phần chính sau:

Phần I. Việt Nam – Cuba mối tình son sắt

(Giới thiệu về đất nước, con người và những nét đặc sắc, độc đáo nổi bật của đất nước Cuba anh

hùng; đồng thời tìm hiểu mối quan hệ thâm tình, son sắt giữa hai đất nước Cuba và Việt Nam trong

kháng chiến chống Mỹ cũng như trong thời bình trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống – xã hội. Trong mọi

hoàn cảnh, nhân dân hai nước Cuba và Việt Nam không tiếc sức người, sức của hỗ trợ trọn vẹn cho nhau

trên tinh thần tương thân, tương á);

Phần II. Fidel Castro – Anh hùng dân tộc, con người huyền thoại của đất nước Cuba

(Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của huyền thoại Fidel Castro – người con của dân tộc Cuba

anh hùng; những tình cảm mà người chiến sĩ Cộng sản huyền thoại Fidel Castro dành cho Việt Nam qua

chuyến thăm lịch sử của Ông dành cho Việt Nam, với những hành động đầy thiết thực, đầy nghĩa tình

dành cho nhân dân Việt Nam qua những công trình mang tính lịch sử, những trang tư liệu và qua những

ký ức của những nhà lãnh đạo, người dân Việt Nam đã từng tiếp xúc với Ông.

Hi vọng, cuốn sách sẽ mang lại cho độc giả những thông tin bổ ích cũng như giúp khắc họa thêm

những nghĩa tình trong lịch sử mà lãnh đạo và nhân dân hai dân tộc Việt Nam - Cuba đã, đang và sẽ