Chiến Thắng Điện Biên Phủ - Biểu Tượng Của Sức Mạnh Việt Nam

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Nhà sách Lao Động
  • Năm xuất bản: 02-2014
  • Kích thước: 19 x 27 cm
  • Số trang: 418
  • Hình thức: Bìa cứng